Trygg vurdering av
eiendom og bolig.

Eiendomsvurdering AS driver innen taksering av boliger, næringseiendommer samt utarbeidelse av tilstandsrapporter og skaderapporter. Firma har tilhold i Bergen og har hovedsakelig Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland som arbeidsområde.