Om oss

Eiendomsvurdering AS ble stiftet i 2003 og driver innen taksering av boliger, næringseiendommer samt utarbeidelse av tilstandsrapporter og skaderapporter. Firma har tilhold i Bergen og har hovedsakelig Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland som arbeidsområde.

Takstingeniør Terje Gjelsvik er utdannet byggmester og har 30 års erfaring innen taksering. Ferdigbefaring og garantibefaringer av bygg er også en del av vår virksomhet.

Vi påtar oss også oppdrag som sakkyndige i spørsmål om eiendom og byggtekniske forhold.

Firma har tilhold i Bergen og har hovedsakelig Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland som arbeidsområde.

Eiendomsvurdering AS driver også med utredning av inneklima i private og offentlige miljøer.

Takstingeniør Terje Gjelsvik er godkjent prøvetaker for Pegasus Lab som igjen er en del av Eurofins gruppen. Eurofins er en internasjonal laboratoriegruppe som er etablert i 35 land.

I inneklimasaker har vi også avdeling i Kongsberg. Der foretar vi i hovedsak målinger i egen regi, men utleie av utstyr for prøvetaking kan også avtales.
Takstingeniør er tilsluttet Norsk Takst

Med vår varierte bakgrunn og lange erfaring mener vi å ha den kompetanse som skal til for å kunne gi en nøytral vurdering av takstobjektene.